Acil Çıkış Kapısı

Acil Çıkış Kapılarında Kontrol ve Emniyet Sağlama:

Binalarda acil çıkış kapılarını kontrol altında bulundurmak sorun oluşturur. Genellikle bu alanlar kör noktalardır. Kaçak giriş çıkışlar, uygunsuz davranışlar, vb için risk oluşturur.

Acil çıkış kapılarının her an kullanıma hazır olmasını sağlamak asli görevler arasındadır. Diğer taraftan da acil çıkış kapılarının denetim sorunu vardır.

Acil çıkış kapıları için önerilen ve özellikle okullarımız da kullanılan sistem

ACİL ÇIKIŞ KAPISI EMNİYET SİSTEMİ (MEKANİK)

Acil -Yangın çıkış kapıları için mekanik olarak çalışan kilit mekanizmalı özel sistemdir. İki yöntem ile açılabilir.

1-ANAHTAR İLE AÇILABİLME ÖZELLİĞİ

Yetkili kişiler tarafından anahtar ile açılabilme özelliğidir. Anahtar ortak kullanıma uygundur.

2 -KIR-AÇ ÖZELLİĞİ:

Açma butonu kır aç özelliği olan kapak ile gizlenmiştir. Sadece acil durumlarda kullanılabilecek kır aç özelliğine sahiptir.

ACİL ÇIKIŞ KAPISI EMNİYETİ HAKKINDA:

– Kamu binalarında (Okul hastane vb.) çoklukla bulunur. Kontrollü kullanımı zordur.

– Okul ve Hastanelerde amaç dışı kullanımın önüne geçmek için çareler aranır.

– Hastanelerde kaçak bina giriş çıkışı, sigara içme alanı vb. nedenler ile sorun oluşturur.

Okul binalarında kontrolsüz alana açılması, öğrenci kaçış ve saklanmalarına olanak sağlaması nedenler ile sorun oluşturur.

ACİL ÇIKIŞ KAPI SORUNU ÇÖZÜMLERİ HAKKINDA

– OKİL acil çıkış kapı emniyet sistemi ikiz çalışma sistemine sahiptir.

A-Günlük olağan kullanım

B- Olağandışı durumlarda acil kullanım

A-Günlük olağan kullanım da anahtar ile mekanik olarak açılarak kullanılır.

B- Olağandışı durumlarda acil kullanım kırmızı kapağı kırıp kapak altındaki mandal ile olur.