Acil Çıkış Kapıları

Çelik Gövdeli panik bar

Çelik Gövdeli panik bar

ACİL ÇIKIŞ KAPILARI: Acil Çıkış kapıları üzerinde 100 (10,2 kg) Nevton kuvvetle kolay açılabilecek kapı kilit sistemi olmalıdır. Kapı önünde insan birikmeleri sıkışıklık vb. durumlarda el kol müdahalesi olmasa bile insan gövdesi ile açılabilmelidir.

Okullarda kullanılan acil çıkış kapıları panik bar; çelik gövdeli, çelik kollu ve çelik boru profilli olması sorunları çözecektir.

Acil çıkış kapılarının okullarda kontrol altında tutulması, sağlamlığının korunması büyük sorun oluşturmaktadır. Acil çıkış kapılarında kontrolü sağlamak için kapı açıldığında ses veren alarm cihazları takılabilir. Katlarda görevli öğretmenlerin durumdan haberdar edilerek müdahale etmeleri istenebilir.

Acil çıkış kapılarının kilitlenmesi kesinlikle olmamalıdır. (Asma kilit, sürgü vb.)

Yangın amaçlı acil çıkış kapıları kendini kapatma özelliği olmalı ve kapılar sürekli kapalı olmalıdır. Yangının oksijen almaması büyümesini engelleyecek, diğer katlara sıçramasını önleyecektir. Bu amaçla yangın çıkış kapılarında yaylı menteşeler kullanılmaktadır.

Zemin katlardaki acil çıkış kapıları dış müdahale için uygun olmalıdır. Anahtar ile dışarıdan açılabilmelidir.

Okul acil çıkış kapıları için en uygun en sağlam ürün.
TSE belgesi
Çelik kol ve gövde
 1. Acil çıkış yolları ve kapıları her zaman kullanılabilir durumda tutulacaktır. (Madde 8-a)
 2. Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır. ( EK1 4.1 )
 3. Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların iş yerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri mümkün olacaktır. ( EK1 4.2 )
 4. Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, iş yerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır. ( EK1 4.3 )
 5. Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılacaktır. ( EK1 4.4 )
  Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmayacaktır.
  Acil çıkış kapıları, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olacaktır.
 6. Acil çıkış yolları ve kapıları 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır. İşaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır. ( EK1 4.5 )
 7. Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmayacaktır. Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmayacaktır. ( EK1 4.6 )
 8. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır. ( EK1 4.7 )
 9. Çıkış kapılarının en az temiz genişliği 80 cm’den az olmayacaktır. Kapılarda eşik olmayacaktır. Dönel kapılar ve turnikeler çıkış kapısı olarak kullanılmayacaktır. (Madde 47)
 10. Kaçış merdivenlerine, kaçış geçitlerine açılan çıkış kapılarının kanatları kullanıcıların hareketini engellemeyecek, kullanıcı yükü 50 kişiyi aşan mekanlardaki çıkış kapıları kaçış yönüne doğru açılacak ve kendiliğinden kapanan düzeneklerle donatılacaktır. (Madde 47)
 11. Çıkış kapısında; tek kanatlı kapıda temiz genişlik, kapı kasası ya da lamba çıkıntısıyla 90 derece açılmış kanat yüzeyi arasındaki ölçüdür. Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz genişliği 80 cm den az 120 cm den çok olmayacaktır. İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki kanat 90 derece açık durumdayken kanat yüzeyleri arasındaki ölçüdür. (Madde 33 b)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ‘inci maddeler İş yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik / Resmi Gazete : 10.02.2004/25369
9, 10, 11 ‘inci maddeler Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmelik /Resmi Gazete : 26.7.2002/24822

ACİL ÇIKIŞ YOLLARI VE KAPILARI İLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

Okullarda, yangın, deprem vb acil durumlarda güvenli tahliyeye imkan tanıyan acil çıkış kapıları mevzuatta tanımlanmıştır. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 39. Maddede belirtildiği üzere; Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir.

Okullarımızda alınacak olan iş güvenliği önlemlerinden acil çıkış yolları ve kapılarla ilgili olanları genele olarak şunlardır:

Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılmalıdır.  Çıkışı engelleyecek hiçbir engel bulunmamasının özen gösterilmelidir.
Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların bulundukları yerleri derhal ve güvenli bir şekilde terk etmelerinin sağlanmalıdır.
Acil çıkış kapıları olarak kullanılacak kapıların raylı veya döner olmamaları, dışarıya doğru açılmaları gerekmektedir.
Acil çıkış yolları ve kapılarının Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak  işaretlemelidir. Bu işaretler aynı şekilde kalıcı olacak şekilde, mevzuata uygun özellikler taşımalıdır.
Acil çıkış kapıları kilitli, kapalı veya bağlı olamaz. Kısacası her zaman kullanıma hazır durumda bulundurulmalıdır.
Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi olmalıdır.

Acil kaçış ve tahliye sırasında takılma ve düşmeleri önlemek için merdivenlerde gerekli uygunluğun sağlanması gereklidir.  Kaymalara karşı acil çıkış merdivenlerinin kaydırmaz özellik kazandırılması ancak bunların yanmaz olması gereklidir.

Belirtilen unsurların dışında çalışanların, öğrencilerin acil durumlarda güvenli şekilde belirlenen güvenli alanlara tahliyesi önündeki engeller belirlenmelidir. Bu engellerin belirlenmesi, okul risk değerlendirme ekipleri tarafından sağlanmalı, sürekli iyileştirilmeli ve aynı zamanda önleme amacı taşımalıdır.
Tehlikelerden uzak uygun yerlerde acil toplanma alanlarının belirlenmesi Sağlık ve  Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaretlemelerin yapılması diğer önemli unsurlardandır…

Kaynak http://www.mebilgi.com